Az idei évben iskolánkban projekt jelleggel került megvalósításra a program, hogy lehetőség szerint minél többen részt vehessenek benne.
Előkészületek: korosztályi (évfolyam szerinti) bontásban a diákok a programot megelőző héten interneten elérhető linkeket kaptak, melyek alapján a feladatokra készülhettek. Míg az alsós osztályok versekkel, rövid videókkal, dalokkal, énekekkel, versekkel ismerkedtek a témában, a felsős tanulók már áttekintést kaphattak a Madarak és fák napja történetéről, kialakulásáról.
Az aulában elkészült egy paraván, melyen a feladatok mellett versek, idézetek voltak olvashatóak, fényképekkel és szófelhőkkel tettük szemléletesebbé és érdekesebbé a programot.
A megvalósítás hetében az 1-2.évfolyamos tanulók „Feladatfüzet” formájában kapták meg feladataikat, melyből a hét folyamán szabadon választhatták ki a nekik tetsző dolgokat. Lehetőségük volt versillusztráció készítésére és verstanulásra, kreatív feladat keretében szabadon választott technikával plakát vagy egyéb projektmunka elkészítésére. Az ének-zene órák keretében madarak képeit kellett felismerniük és a madárhangokat a képekkel párosítani.
A 3-4.évfolyamosok és a felső tagozatos diákok pedig napi és heti feladatokat kaptak a faliújságon keresztül, melyek megoldásait egy lapon rögzítve, pénteken kellett bedobniuk a ládába. Elméleti és gyakorlati feladatokkal mérették meg magukat. A feladatok között szerepelt szófelhőből és a paravánon kitett leírásokból való információkeresés, préselt növényi részek felismerése, madarak és fák képeinek felismerése és megnevezése fényképek alapján, versek és dalok gyűjtése, kiegészítése.
A feladat-megoldások értékelésére a jeles napon, május 10-én került sor. Egyéni és osztályszintű jutalmakat is kaptak a tanulók.

Szedmák Zsófia