Iskolánk pedagógusai

Miovecz János

igazgató

iskolánk pedagógusa 1995-től

Végzettség:

– Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar : matematika – fizika szakos általános iskolai tanár

– Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar: fizika szakos középiskolai tanár

– Közoktatásvezető

– Mesterpedagógus

Tanított tantárgyak: 

7. 8. évfolyam fizika,
sakk szakkör

Egyéb: szaktanácsadó (fizika-természetismeret)


Velnerné Stark Rózsa

igazgatóhelyettes

iskolánk pedagógusa 1987-től

Végzettség:

 Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar: matematika – technika szakos általános iskolai tanár

 – Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar: informatika szakos általános iskolai tanár

 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

– Mesterpedagógus

Tanított tantárgyak: 

8. évfolyam matematika, osztályfőnöki, etika, 6. évfolyam technika

Egyéb: szaktanácsadó (matematika-természetismeret)

Balogh Mária

tanító, alsós munkaközösség-vezető

iskolánk pedagógusa 2000-től

Végzettség:

– Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar – tanító – természetismeret műveltségterület

– Közoktatásvezető

– Ped. II.

Tanított tantárgyak:

3. a osztályban: magyar nyelv és irodalom, matematika, etika, sakk-logika, napközi,
3.b osztályban sakk-logika

Egyéb: Ifjúságvédelmi- felelős, osztályfőnök

Burbucs Edit

tanár alsó és felső tagozaton

iskolánk pedagógusa 2016-tól

Végzettség:

– PTE Művészeti kar Zeneművészeti Intézet – Bárdos Lajos Zeneművészeti Főiskola-zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető

– Pécsi Tudományegyetem – egyetemi mesterfokozatú okleveles ének-zene tanár

Tanított tantárgyak:

1-8. évfolyamig ének-zene, etika, szolfézs

Egyéb: osztályfőnök


Csermann Sándor

tanár, tanító

iskolánk pedagógusa 2011-től

Végzettség:

– Csokonai V. Mihály Tanítóképző Főiskola – tanító (vizuális kultúra műveltségterület)

– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely – vizuális kultúra tanár

– Pedagógus II. fokozat

Tanított tantárgyak:

1-8. évfolyam – vizuális kultúra, 8.b – etika,
1-4. évfolyam – sakk és logika
Csermann-né Huber Erika

tanár, felsős munkaközösség vezetője

iskolánk pedagógusa 2019-től

Végzettség:

– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár : óvodapedagógus

– Veszprémi Hittudományi Főiskola Kaposvári Kihelyezett Tagozata: hitoktató

– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely: német nyelv szakos általános iskolai tanár

– Pedagógus II.

Tanított tantárgyak:

német nyelv, etika

Dénesné Szak Andrea

magyar-német szakos tanár

iskolánk pedagógusa 1993-tól

Végzettség:

– Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanárképző kar, Szeged: magyar-könyvtár szakos általános iskolai tanár

– Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs : német nyelvtanár

– Mérés-értékelés szakvizsga

– Mesterpedagógus

– Tréner, tanulási coach

Tanított tantárgyak:

5. o. dráma 5-8. osztály magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Egyéb: szaktanácsadó (magyar), mesterpedagógus

Egyéb: osztályfőnök

Endes Ildikó

informatika, technika óraadó tanár

iskolánk pedagógusa 2022-től

Végzettség:

– Okleveles villamosmérnök Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar 1981

– Rendszerinformatikus Korszak Szakközépiskola Pápa 2008.

Tanított tantárgyak:

3,4,5,6,7,8 évfolyamokon: Digitális kultúra,
7,8 évfolyamokon: Technika és tervezés,
Robotika szakkör

Garbóczi Tünde

tanító

iskolánk pedagógusa 2023-tól

Végzettség:

Buddhista tanító – Buddhista Főiskola Budapest

Tanított tantárgyak:

1. évfolyam – technika és tervezés, napközi

Horváth Szilvia

tanító

iskolánk pedagógusa 2022-től

Végzettség:

– Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar- általános iskolai tanító- technika műveltség terület

– egyéb: Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens végzettség

Tanított tantárgyak:

matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat (jelenleg 1. osztályban)

E gyéb: osztályfőnök


Kadaravek Judit

tanító

iskolánk pedagógusa 1998-tól

Végzettség:

– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola

– ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus

Tanított tantárgyak:

magyar nyelv és irodalom,
etika,
környezetismeret,
napközi

Egyéb: osztályfőnök

Kiss Anett Katalin

angol nyelvtanár

iskolánk pedagógusa 2020-tól

Végzettség:

– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: tanító, ember és társadalom műveltségterület

– Kodolányi János Főiskola: angol nyelvtanár szak

Tanított tárgyak:

4-8. évfolyam angol nyelv
4. évfolyam angol szakkör
6. o. osztályfőnök

Egyéb: mérési koordinátor-digitális kompetenciaméres, osztályfőnök

Kissné Tombor Krisztina

tanító

iskolánk pedagógusa 2019-től

Végzettség:

Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar: általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen

Tanított tantárgyak:

4.a matematika, napközi,
5-6. évfolyam természettudomány,
7-8. évfolyam biológia

Kristonné Kunicz Mária

tanító

iskolánk pedagógusa 2019-től

Végzettség:

– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola : magyar szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező

– Kaposvári Püspökség: hitoktató

– Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola/Tanítóképző: tanító

Tanított tantárgyak:

3. évfolyamon: magyar nyelv-és irodalom, matematika, etika

Egyéb: osztályfőnök


Lengyel Zita

matematika, kémia szakos tanár

iskolánk pedagógusa 2022-től

Végzettség:

– Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar : matematika – kémia szakos általános iskolai tanár

– Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar: kémia szakos középiskolai tanár

Tanított tantárgyak:

7.8. évfolyam kémia,
5.6.7. évfolyam matematika


Leposa Mária

tanító

iskolánk pedagógusa 2023-tól

Végzettség:

Kaposvári Tanítóképző Főiskola: általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület

Tanított tantárgyak:

2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, napközi, népi játék
1. évfolyam: népi játékMioveczné Kóródi Anikó

tanító

iskolánk pedagógusa 1999-től

Végzettség:

– Kaposvári Tanítóképző Főiskola: általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium

– Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar: tanítói gyógytestnevelés és pedagógus szakvizsga

– Pedagógus II.

Tanított tantárgyak:

4.b matematika és etika, testnevelés 1.b, 2, 3.b, és 4.b osztályban

Egyéb: gyermekjóga oktató, Sakk-tesi oktató

Sándor Dániel

angol-német-testnevelés szakos óraadó tanár

iskolánk pedagógusa 2022-től

Végzettség:

– Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Angol Nyelv és Irodalom Szak,

– Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Mesterdiploma (MA)

– Veszprémi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Német Nyelv és Irodalom Szak,

– Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Mesterdiploma (MA)

– 2023-tól: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, Testnevelő tanár szak Középiskolai testnevelő tanár, Mesterdiploma (MA)

Tanított tantárgyak:

 3.a, 4.a, 6. osztály testnevelés

Egyéb: zenész, poliglott nyelvkutató, hivatásos asztaliteniszező

Dr. Schell Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár

iskolánk pedagógusa 1995-től

Végzettség:

– Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged: történelem szakos tanár

– József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged: magyar nyelv és irodalom szakos tanár

– Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar: jogász

– Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tanított tantárgyak:

magyar nyelv és irodalom,
történelem

Egyéb: intézményi tanács tagja, osztályfőnök

Szedmák Zsófia

tanító

iskolánk pedagógusa 2019-től

Végzettség:

– Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar – tanító (német műveltségterület), gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

Tanított tantárgyak:

1. évf. magyar nyelv és magyar irodalom, etika / hit-és erkölcstan

Egyéb: osztályfőnök, Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Varga Anikó

tanító

iskolánk pedagógusa 2003-tól

Végzettség:

Kaposvári Tanítóképző Főiskola – könyvtár szakkollégium

Tanított tantárgyak: 

matematika, etika, technika, napközi

Egyéb: osztályfőnök

Vencli László Józsefné

tanító

iskolánk pedagógusa 2020-tól

Végzettség:

Kaposvári Tanítóképző Főiskola könyvtár szakkollégium általános iskolai tanító

Tanított tantárgyak:

4. évf. környezetismeret, technika és tervezés

Zádor Tibor

földrajz, testnevelés szakos tanár

iskolánk pedagógusa 1997-től

Végzettség:

Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – Testnevelés, földrajz szak

Tanított tantárgyak:

5. évf. testnevelés
7-8. évf. testnevelés, földrajz

Iskolánk további dolgozói

Oroszlán Hajnalka

iskolatitkár

Zsiga Zsuzsanna

gazdasági ügyintéző

Bojtorné Csorba Szilvia

takarító

Dömötör Szandra Ramóna

takarító

Nagy Antónia Leila

takarító

Völgyesi Tamásné

takarító

Visnyei János

karbantartó

Külsős alkalmazottak

Gerencsérné Szaksz Katalin

gyógypedagógus

Gömbös Erzsébet

katolikus hitoktató

Hricó Iván

evangélikus hitoktató

Kutasiné Molnár Boglárka

református hitoktató

Németh Anita Csilla

iskolapszichológus

Vígvári Józsefné

gyógypedagógus

Wéberné Vida Alexandra

utazó gyógypedagógus