Az idei Digitális Témahét előtt egy nagyon izgalmas felkéréshez csatlakoztunk. A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának pedagógusa Csikó Szilvia ötlete alapján belekezdtünk „A MI kis okosfalunk” közös projekt megtervezéséhez és megvalósításához.
A projektötlet egy tantárgyközi projekt, amelyben két intézmény, a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola, valamint a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai vettek részt. Az intézmények közötti alkotói folyamatban hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók dolgoztak együtt.
Magyarország egyik kezelendő kihívása az elöregedő társadalom, A népességfogyás szempontjából különösen nehéz helyzetben vannak a falvak, ahol a fiatal lakosság százalékos aránya nem éri el a 15 %-ot. Ezek nagy számban találhatóak az ország északkeleti részén és a Balaton keleti részén, vagyis abban a térségben, ahol a mi iskoláink is megtalálhatóak.
A Mi kis falunk résztvevői arra a kérdésre keresték a választ, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segítheti az elöregedő falvakban élő emberek életét. Erre utal a címben szereplő MI szó.
Másrészt azt vizsgáltuk , hogy egy elöregedő falu hogyan indulhat el abba az irányba, hogy okos településsé vagy ökotelepüléssé váljon. Szó esett a lakosság életminőségének javításáról – például az egészségügyi, rekreációs szolgáltatások fejlesztésével a települések hatékony irányításáról, a zöld és megújuló energiák hasznosításáról az energiaellátásban, a közlekedés és a közbiztonság fejlesztéséről.
A harmadik egységben azzal foglakoztunk, hogyan tehetjük vonzóvá ezeket a településeket a fiatalabb nemzedék számára .Az ehhez kapcsolódó projetmunka egy helyi értékeket felmutató, a fiatal családok számára is vonzó fesztivál programtervének összeállítása és a logójának a megtervezése volt.
A projektben a 8. és a 7. osztályból vettek részt diákok. Szuper ügyesen dolgoztak, és remek alkotások készültek.
Itt láthatjátok ez elkészült közös projekttermékünket.

Dénesné Szak Andrea