Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a 102 évvel ezelőtti trianoni békediktátum következtében elcsatolt magyarlakta területekről. „Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.”(Bibó István) Az országtól az alábbi területeket csatolták el: Partium, Máramaros, Kárpátalja, Szepes és Árva megye, Felvidék, Csallóköz, Örvidék, Fiume, Muravidék, Muraköz, Drávaköz, Szlavonország, Bácska, Nyugat-Bánság, Kelet-Bánság, Erdély.

Miovecz János