TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 
személyes megjelenéssel történik.

A beiratkozás időpontja:
2024. április 18. (csütörtök), 8:00 órától 19:00 óráig
2024. április 19. (péntek), 8:00 órától 19:00 óráig

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy
általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
Az általános iskola első évfolyamára történő adat-, dokumentumfeltöltés lehetséges
elektronikus, online formában a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat,
nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával kell benyújtani.

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági igazolványt
 • anyakönyvi kivonat másolata
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • Oktatási azonosítót tartalmazó igazolást (óvoda állítja ki)
 • nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • szükség szerint, nyilatkozatot az életvitelszerű lakcímről
 • kitöltött adatlapot (online adatrögzítés után lehetséges a rendszerből kinyomtatni,
  aláírni)
 • gyermek TAJ kártyáját
 • Nyilatkozat Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, (allergiás betegséggel
  diagnosztizált gyermek), melyet az intézményben kell kitölteni és aláírni. Erre
  vonatkozó orvosi dokumentumot hozni kell!
 • Szakértői vélemény, ha rendelkezik vele a gyermek. (SNI, BTMN)

Diákigazolvány igénylése – tájékoztató

Gyermeke körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találja meg:
https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A felvételről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2024. május 3-ig, majd elküldi a
felvételről szóló határozatot. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen,
annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az
intézmény fenntartójának címzett fellebbezéssel élhet.
Felhívom figyelmét, hogy az e-ügyintézés keretében benyújtott iratok digitális aláírása nem
helyettesíti a két szülő személyes megjelenését és a dokumentumok kézzel történő aláírását.
Az egyik szülő megjelenésének akadályoztatása esetén, a személyes aláírás két tanú által
aláírt meghatalmazással kiváltható. Ebben az esetben is legalább az egyik szülőnek
személyesen kell megjelennie és aláírnia.

Kaposmérő, 2024.03.22.

Miovecz János
igazgató


Beiratkozáshoz kitöltendő nyomtatványok:


További tájékoztatók, segédletek a beiratkozással kapcsolatban: